Grib Skov Trop
Juletur

Hvert år - sidste weekend i november - inviteres alle spejderne i Gribskovtrop til juletur. 
Turen går til Colleruphus spejderhytte i Holte, hvor der spises julemad og leges pakkeleg. 
Måske kommer julemanden på besøg !

Der dystes også på færdigheder undervejs i grenene, laves juledekorationer og konfekt og søndag
sluttes der af med et "Postløb", hvor forældre er meget velkomne til at deltage.
Ruten er på ca. 5 km og der er indlagt 5-6 poster med opgaver, der skal løses i fællesskab undervejs.
Når alle er retur serveres der varm suppe og vinderen af dysterne og "postløbet" kåres.

DEL PÅ: