Grib Skov Trop

Aldersgrene

Ulve

Yngste afdeling hos De Gule Spejdere er ulvegrenen for de 7-10 årige børn. Ulvekoblet tager udgangspunkt i Kiplings Junglebog, og børnenes ulvenavne og koblets traditioner er inspireret af denne eventyrlige fortælling. Som ulve lærer børnene det mest basale spejderarbejde tilpasset deres niveau, men der er samtidig et stort element af leg i ulvenes aktiviteter.

 

Stifinder

Efter ulvetiden er børnene stifindere i to år. Stifinderne finder inspiration i de nordamerikanske indianeres univers, og mange af

stifinderstammens traditioner er knyttet hertil. På lejrture overnatter stifinderne i tipier. Det udendørs arbejde hos stifinderne

drejer sig i høj grad om opbygning og indretning af lejr samt madlavning over åben ild.

 

Spejder

Som 12-årige rykker man op i spejdertroppen, hvor de indgår i en patrulje med andre børn og unge i alderen 12-18 år. Her lærer de

mere avancerede spejdermæssige færdigheder. En af de grundlæggende idéer for spejderarbejdet er at børn ledes og oplæres af deres

ældre kammerater. Denne idé er fuldt udviklet i spejderpatruljerne, hvor de ældste som patruljeleder (PL) og -assistent (PA) selv

planlægger de ugentlige møder og oplæringen af deres yngre kammerater, indenfor de rammer som er afstukket af tropsledelsen.

 

Pionererne

er spejdergrenen for de 18-25 årige. Her kan de "gamle" spejdere udvikle deres lederevner og spejdermæssige færdigheder

samtidig med at de har tid til uddannelse eller arbejde.

Efter at man er fyldt 25 år, kan man deltage i Roverklanerne eller blive aktiv leder.

 

De Gule Spejdere i Danmark er med sine knap nihundrede medlemmer Danmarks mindste spejderkorps.

DEL PÅ: