Grib Skov Trop

Bassebjerg Blokhus

Omdrejningspunktet for Grib Skov Trop må siges at være vores hytte Bassebjerg Blokhus. Det er en 350 m2 stor bjælkehytte bygget af ledere og frivillige. Hytten ligger i udkanten af Nødebo ud til Grib Skov.

I 1989 erhvervede troppen en naturgrund i Nødebo, beliggende i skovbrynet til Grib Skov. Byggeriet af spejderhytten Bassebjerg Blokhus påbegyndtes i 1991. Der er brugt over 3 km rødgransstammer fældet i Grib Skov til byggeriet af hytten. Stammerne er først afbarkede og siden behandlet med en blanding af linolie og trætjære. Stueetagen blev indviet i juni 1995 og rejsegilde holdt i juni 1999. Siden er der bl.a. anlagt tag af græstørv, bygget veranda mod vest og den indvendige udsmykning er gjort færdig. Hytten blev indviet med en stor fest i september 2003. Byggeret havde da stået på i tolv år, men det var også en fantastisk spejderhytte der kunne indvies.

Byggeriet af Bassebjerg Blokhus har været en stor begivenhed i Nødebo og hytten har betydet meget for gruppens succes. Det at være i gang med et projekt at denne størrelse har medført et et specielt sammenhold. Det har givet mange et helt specielt tilhørsforhold til stedet, da man har set dette projekt skride frem. Der er lagt mange timer i hytten, først og fremmest af det faste team af forældre og ledere der søndag efter søndag i mange år har lagt stamme på stamme, men også de frivillige ledere, forældre og spejdere, der igennem mange år har været med til at male, ryde op, lave tag, lægge gulv, lave strøm og meget meget mere.

På den store spejdergrund ligger yderligere en bjælkehytte, "Stalden", der er en kombineret smedje- og værksted. Vi har senest bygget "Laden", som er en depotlade på 80m2. På området findes der desuden bål-, ceremoni-, og teltpladser og et stort brændeskur.

 

Rafteladen

Ny bygning på Bassebjerg – Ulvedepot og aktivitetsrum

Vi har indsendt byggeansøgning til Hillerød Kommune for at få lov til at opføre en ny bygning på Bassebjerg. Bygningen placeres nede bagerst på grunden og skal indeholde et ulvedepotrum, et redskabsrum og et åbent overdækket rum til aktiviteter. Vi har fået landzone tilladelsen og afventer den endelige byggetilladelse.

Vi har også søgt fonde til at støtte opførelsen af huset og har modtaget tilsagn på i alt 70.000 kr. Vi har modtaget støtte fra Johannes Fog Fonden (10.000 kr), Lauritzen Fonden (15.000 kr.) og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal (45.000 kr.).

Det bliver en stor hjælp for ulvelederne at få et større rum, hvor alle deres ting kan samles og opbevares tørt og sikkert.

Tegninger af byggeriet

Plantegning for Bassebjerg

Stalden

Stalden er et 50 m2 værksted som ligger lige ud til Jagtstien. Stalden er bygget på Skovskolen i Nødebo som en stald til arbejdsheste, men endte hos Grib Skov Trop. Stalden er ligesom Bassebjerg bygget i helbjælker og den er utrolig flot lavet. Selvom arbejdet med stammerne var lavet, var der meget arbejde i at få færdiggjort Stalden, men idag står den utrolig flot med græs på taget og et stort flot udhæng væk fra Jagtstien. Under dette udhæng er der en smedje. Stalden har givet spejderne i Troppen nogle rigtigt gode arbejdsforhold og udfoldesesmuligheder.

Laden

I løbet af efteråret 2005 gik vi igang med at bygge et 80 m2 stort depot. Ladens placering er for enden af grunden bag flagstangen, således at tilkørselsforholdene fra Jagstien er optimale.

Laden er indrettet med store palle reoler, hvor vi pakker alt vores grej i bure og kasser. Desuden er der en række reoler til mindre ting. Der blev holdt rejsegilde d. 27.11.06.

Laden bygges op med "H-blokke" i siderne og i den bagerste gavl. Den del af laden som vil være synlig over jorden beklædes med brædder. Ud mod Jagstien, bliver der lavet en stor port. I laden skal alle vore kulisser og inventar til kræmmermarkedet opbevares. Desuden bliver der plads til alle spejdernes tønder til tømmerflådesejlladsen og meget andet udstyr. Laden bliver indrettet med store lagerreoler, så vi kan få stuvet alt af vejen og holde styr på det.

Bassebjerg Blokhus er årets hus i Hillerød Kommune

Bassebjerg Blokhus blev i 2009 kåret til årets hus i Hillerød Kommune.

"Med udvælgelsen Bassebjerg Blokhus som Årets Hus 2009 ønsker vi at påskønne et byggeri, som fuldstændig i pagt med den omgivende skov har tilført vores grønne by en værdifuld nyskabelse, og som har vakt begejstring langt ud over kommunegrænsen. Den nærmere begrundelse for valget af spejderhytten Bassebjerg Blokhus som Årets Hus 2009 vil følge, når Nykredits ærespris overrækkes."

Vi er meget stolte af denne kåring og glæder os over at det nu blev vores tur. Vi har tidligere prøvet at indstille hytten til årets hus.

Bassebjerg er en stor ejendom og det intensive brug kræver en løbende vedligeholdelse. Vi er ved at lægge en plan for vedligeholdelsen i det kommende år, hvis du har lyst til at være en del af teamt er du velkommen til at skriven en mail til Stinus. spejder-gst-@-gribskovtrop.dk

Målet er at vi kan mødes en hverdagsaften, så du kan hjælpe med vedligeholdelsesopgaverne i 1,5 time mens dit barn er til spejder. Der er masser af små gør-det-selv opgaver der skal ordnes.  

 

 

 

DEL PÅ:

Hyttevagt

Leif Højvang Nielsen

leifhojvang@gmail.com 

Tlf. 22724910 

Info om Bassebjerg Blokhus

Bassebjerg Blokhus er opkaldt efter den høj, der ikke ligger langt fra grunden.

Det har taget omkring 12 år at bygge Bassebjerg Blokhus.

Der er brugt over 3 km rødgransstammer. Stammerne til 1. salen er skovet på området ligger overfor hytten.

Antallet af mursten i skorstenen svarer til antallet i et mindre parcelhus.

Der er brugt over 1 tons linolie, trætjære og maling.

Hytten er 350 m2 incl. depot på "2.sal" Der er brugt 36 tons græstørv til taget. Det blev båret op på 2 dage.

Åsene der bærer taget er hele stammer. Det er douglasgran fra Gribskov