Grib Skov Trop

De Gule Spejdere i Danmark

Grib skov Trop er medlem af De Gule Spejdere i Danmark

Følgende er fra De Gule Spejderes hjemmeside: De gule spejdere

Organisationens navn er De Gule Spejdere i Danmark med binavnet Baden-Powell Spejderne i Danmark. Korpset er en børne- og ungdomsorganisation, som arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende idé.
Korpset søger at skabe et spændende og udviklende miljø for børn og unge,hvor der lægges vægt på praktiske og handlingsprægede færdigheder.
De Gule Spejdere i Danmark blev dannet i 1983 af en gruppe ledere, som brød ud fra Det Danske Spejderkorps (de blå spejdere), fordi spejderarbejdet
her efter deres mening havde fjernet sig for langt fra sit oprindelige grundlag og ikke tilbød tilstrækkeligt til at kunne fastholde børnenes og de unges interesse.

De Gule Spejdere er et upolitisk og ikke-religiøst spejderkorps, som har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

De Gule Spejdere dyrker det traditionelle spejderarbejde og lægger stor vægt på de grundlæggende idealer for spejderbevægelsen: Friluftsliv,
kammeratskab, samarbejde og hjælpsomhed. Udover at bibringe børnene en lang række praktiske færdigheder skal spejderlivet hos De Gule Spejdere udvikle deres forståelse og ansvar for medmennesker, miljø og samfund. Det er ikke et mål i sig selv at alle teknisk skal være super-dygtige spejdere.
Derimod er det et vigtigt mål at gruppen trives og fungerer, og at hver enkelt opøves i samarbejde og tolerance.

Spejderarbejdet er på alle alderstrin bygget op omkring grupper; bander, kobler, patruljer og sjak; hvor børnene trænes i at samarbejde og i at lede og
blive ledet af hinanden. Denne vekselvirkning, hvor børnene over et længere tidsforløb skiftevis lærer at indpasse sig og tage lederansvar, er et godt
fundament for senere at kunne indgå i et fællesskab, hvad enten det er i familielivet eller på en arbejdsplads. På de større alderstrin indgår konkurrence mellem grupperne som et væsentligt element. I denne sammenhæng fokuseres i høj grad på holdpræstationen og den enkeltes betydning for helheden.

De Gule Spejdere i Danmark er med sine knap syvhundrede medlemmer Danmarks mindste spejderkorps, men samtidig det eneste, som ikke er i
tilbagegang. Mens andre spejderkorps prøver at forny sig for at standse tilbagegangen, har De Gule Spejdere succes og fremgang med spejderarbejde
baseret på de principper, som Baden-Powell formulerede for næsten hundrede år siden.

Korpset er medlem af World Federation of Independant Scouts en international sammenslutning af spejderkorps med nogenlunde samme værdi-grundlag og indstilling til spejderarbejdet. WFIS afholdt sin første verdensjamboree i sommeren 2002. Den fandt sted i Rold Skov og var en stor succes.

De Gule Spejdere i Danmark består af 13 grupper fordelt over hele landet. Grupperne mødes til venskabelig dyst i de årlige ulveturneringer, stifinder-turneringer og lands-patruljeturneringer. (LPT).

Læs også De gule spejderes vedtæger og love.

DEL PÅ: