Grib Skov Trop

Grib Skov Trop

Grib Skov Trop startede beskedent i lånte lokaler på Nødebo Kro i 1987. Siden er gruppen flyttet til Danmarks største bjælkehytte, Bassebjerg Blokhus, som ligger på Jagtstien lige i udkanten af Grib Skov. Samtidig er gruppen vokset til over 200 medlemmer og er dermed én af Danmarks største spejdergrupper - hvis ikke den største. Og dette er endda uden nogen i aldersklasse fra 0-7 år. Gruppen har omkring 20 aktive ledere og desuden er der Klokkekilde Roverklan for gamle spejdere og ledere samt en stor forældregruppe, der er med til at støtte og skaffe økonomiske midler til Grib Skov Trop.

 

Gruppen arbejder efter de idéer som lord Baden - Powell formulerede. Vi går ind for, at spejderarbejdet foregår i naturen og lægger vægt på de traditionelle spejderaktiviteter og de grundlæggende idealer for spejderbevægelsen: Friluftsliv, kammeratskab, samarbejde og hjælpsomhed. Her lærer børn samarbejde, ansvar, socialt samvær og godt kammeratskab. De Gule Spejdere er et upolitisk og ikke-religiøst spejderkorps, som har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

 

Bassebjerg Blokhus er en bjælkehytte på tre etager med et etageareal på ca. 350 m2. Der er brugt i alt 3,2 kilometer granstammer til hytten, som er opført af ledere, spejdere og forældre over en 10-årig periode uden offentlige tilskud. En spejderhytte som Bassebjerg Blokhus er en fantastisk ramme omkring spejderarbejdet. Hytten summer altid af liv. Alle hverdagsaftener er den i brug til patruljemøder, stifindermøder, ulvemøder og klanmøder, og i weekender og ferier, er der også ofte arrangementer. Udover hytten i Nødebo råder Grib Skov Trop over to hytter - Klokkedam ved Buresø, Slusehuset i Tokkekøb Hegn. Endelig har Klokkekilde Roverklan en hytte ved Farum der hedder Valhal.

Læs om vores hytter

Grib Skov Trop ledes af en gruppestyrelse bestående af grenlederne og et flertal af civile medlemmer valgt blandt forældrene på det årlige forældrerådsmøde.

Det økonomiske grundlag for Grib Skov Trops arbejde stammer fra drift af et konditori i forbindelse med det årlige Hillerød Kræmmermarked, salg af rundskuehefter samt månedlige spildop-ture (Allerød Kommunes ordning for indsamling af genbrugsting). Desuden modtager gruppen driftstilskud fra Hillerød Kommune.

Grib Skov Trop har et meget højt aktivitetsniveau. Udover drift og vedligeholdelse af de tre hytter omfatter det et stort antal ture for de forskellige grene enkeltvis samt en række årlige fællesarrangementer. Et så højt aktivitetsniveau kan kun opretholdes ved aktiv støtte fra forældrene. Heldigvis har den støtte hidtil været tilstede - ikke mindst i kraft af gruppens støtteforening "Basserne", som hjælper med ved arrangementer, samler penge ind og deltager i byggeri og vedligeholdelse af hytterne.

 

Spejder er ikke noget man går til - det er noget man er.

Spejderarbejdets styrke er den mangfoldighed af emner, som det rummer, i modsætning til f. eks. idræt, hvor det meste af tiden bruges til én enkelt sportsgren.

Hertil kommer at der i spejderarbejdet ikke er en elite eller et førstehold, som pr. definition kun rummer et fåtal. I spejderarbejdet er indbygget holdninger som ærlighed, hjælpsomhed, hensyntagen, udholdenhed og villighed. Vi håber at disse gennem spejderarbejdet bliver en del af den enkeltes bevidsthed og dermed bliver de værdier, som livet bygges på - også når man ikke er i uniform.