Grib Skov Trop

Sådan melder du dig ind i Grib Skov Trop

Ved indmeldelse i Grib Skov Trop – De Gule Spejdere i Danmark betales et indmeldelsesgebyr på 200 kr., som blandt andet dækker tørklæde, gruppemærke og depositum for korpsmærke.

Korpsmærke og gruppemærke udleveres først, når der er anskaffet uniform.
Korpsmærket er korpset ejendom og ved eventuel udmeldelse er denne først gældende, når korpsmærket er returneret til gruppen. Der skal således betales kontingent så længe, man er i besiddelse af et korpsmærke.

Udover indmeldelsesgebyret betales restkontingent for indeværende periode.

Kontingent ½ årligt er pt. 650,- kr.

Ordinære kontingent perioder er september til januar og februar til august.

Gruppens kasserer sender en opkrævning på indmeldelsesgebyr og restkontingent, via korpsets medlemssystem FA. (Foreningsadministrator)

Korpsets grundlov, love for korpset og love for gruppen kan altid findes på korpsets hjemmeside www.gulspejder.dk

Elektronisk indmeldelse

gribskovtrop.gulspejder.dk/indmeld

DEL PÅ: