Grib Skov Trop

Spejdere 12-18 år

Spejdertroppen består af omkring 30 spejdere fordelt i fire patruljer.
Patruljerne har individuelle mødedage og tidspunkter. Den første tirsdag i måneden afholdes tropsmøde arrangeret af Tropsledelsen.

Grib Skov Trop arbejder ud fra de grundlæggende traditionelle spejderprincipper. Vi går op i de gode traditioner og erfaringer der er skabt gennem spejderbevægelsens tid.

Omdrejningspunktet i troppen er patruljerne. Der arbejdes efter princippet, at børn leder børn og at patruljerne skal have plads til at udvikle deres eget spejderarbejde. Patruljerne er ledet af en Patruljeleder og en Patruljeassistent, der står for at planlægge patruljens møder indenfor de rammer som er afstukket af tropsledelsen..
Vi arbejder efter at man som spejder i troppen får gode oplevelser, opnår en forståelse for spejderånd, lærer fællesskabsfølelse og opnår et teknisk højt niveau inden for spejderfærdigheder.

Troppen har et meget højt aktivitetsniveau med månedlige ture, arrangementer og sammenkomster. Hovedparten af troppens ture foregår udendørs og forholdsvist primitivt.

Vi gør alt for at holde et højt aktivitetsniveau med masser af gode oplevelser, som gør det attraktivt for spejderne at være med.

Vi ser det som en meget vigtig del af spejdernes udvikling at komme ud at opleve andre lande og at være sammen med andre spejdere. Vi tager derfor på internationale ture, så spejderne mindst en gang i deres spejdertid kommer på en rigtig udlandstur.

Udlandsture

Troppen tager på udenlandstur ca. hver fjerde år.

I 1998 var vi først på tømmerflådesejllads i Sverige og derefter i Grønland, hvor vi var i en stor spejderlejr. I 2000 var vi til Rendevouz i Carlifornien, hvor vi efterfølgende var privat indkvarteret en uges tid. Endelig var vi i 2003 fjorten dage i Skotland, hvor vi først lå i lejr en uge, efterfulgt af en uges vandretur i den skønne Skotske natur.

Sommerlejren 2005 bød på en sommerlejr til Bornholm og en uges vandretur i Hardangervidda i Norge. I 2006 var troppen på international jamboree i Schweiz.

I 2008 var troppen på international Jamboree på Island.

Udlandsturene giver et helt unikt sammenhold i troppen - og vores spejder får oplevelser, som de ellers aldrig kunne have fået. Det inspirerer og giver mod på mere spejderarbejde.

Spejderloven
En spejder er til at stole på
En spejder er hjælpsom og en god kammerat
En spejder er god mod dyr
En spejder tager vanskeligheder med godt humør
En spejder er ren i tanke, ord og handling

Spejderløftet
På min ære lover jeg at gøre mit bedste for at være tro mod mit land, være
hjælpsom mod alle og at holde spejderloven

Motto
Vær Beredt

DEL PÅ:

Uddrag af Jubilæumsbogen fra Grib Skov Trops 25års jubilæum

Udlandsture
Sverige 1991
Sverige 1998
Grønland 1998
USA 2000
Skotland 2003
Hardangervidda 2005
Schweiz 2006
Sverige 2007
Island 2008
Skotland 2011
Sverige 2013
Canada 2016
England/Wales 2018

Wacamba
Wacamba er troppens
patruljekonkurence der løber
fra 1. december til Sct.
Georgsdag d. 23. april.
Følgmed i Wacambaen på
Troppens side.

Tropsledelsen

Tropsleder: Jonas (Niels) Birk Jensen
Tropsassistenter: Martin Schwartz, Pernille Edelgaard Christensen, Benjamin Lind Pedersen, Simone Falcon, Mikkel Batting og Asbjørn Dissing