Grib Skov Trop

Grib Skovs Perler

Hermed endnu en fortælling fra perlerækken af fascinerende steder i
"Bassebjergs" umiddelbare nærhed. Jeg videregiver her nogle af de historier,
som jeg gennem årene har fået fortalt af andre, i håb om at det kan bidrage
til jer spejderes glæde ved at færdes i vores skov.

Der ligger i Grib skov et sted .... en idyllisk
"hemmelig" sti langs "Fønstrup kanal",
207°, 1300 meter fra "Bassebjerg".

Det er netop i denne måned, at en vandring på en af skovens "hemmelige"
småstier er allermest idyllisk. Foråret tilfører farver, dufte og høj vandstand i
bække og søer. Netop nu ligger en svane på rede, om et par uger vil frøerne
livligt kvække. Plante kendere, kan her nyde den truede orkideart
"skovhullæbe".

Stien er ikke svær at finde, for den som ved, hvor man skal søge. Følg
Kildeportvej ud af Nødebo. Drej ad første skovvej på venstre hånd efter
Skovfogedboligen (Nødebostien) og passer den lille stjerne, hvor tre stier
mødes. I krydset ved næste skovvej (Indelukkevej) drejes til venstre. Efter
400 meter kan du på venstre side finde en rød afmærkningspæl. Her starter
vores lille skovsti, blot 15 m før den tydelige sti mod "Djævleøen" i
Odderdams enge.

En sti kan man knapt kalde det, snarere et af disse "spor", der opstår, når et
mindre antal fødder følger samme rute i terrænet. En sti bliver heller ikke
anlagt, for så får dyrene ikke fred. Men lad os nu dele denne hemmelighed.
Sporet følger kanaler og dæmninger, der indgår i et større system af
middelalderlige anlægsarbejder, hvis formål var at skaffe vand til driften af
Stenholt Mølle. Læg mærke til, at vandniveauet i kanalen bliver lavere og
lavere på vej mod Stenholt Mølle (mod nord), så det til sidst ligger halvanden
meter under sø niveauet på den anden siden af stien. Søen er Store Fønstrup
Dam, og den var et vandreservoir eller en "holdedam", hvis vand blev gemt
til mølledriften i tørre somre. I mellemtiden blev søen brugt til opdræt af
spisefisk og andeopdræt. Mølledriften er i øvrigt gammel i Nødebo, helt fra
den tidlige middelalder kendes stednavnet "Mulneholt" (mølle skoven) fra
området omkring Nødebo. Stien ender på Skelvej. Fra dette sted må du nyde
den rislende lyd af vandet, der løber videre i Fønstrup bæk - et af de få
steder i Nordsjælland, hvor en bæk ikke er omlagt, men får lov at følge sit
oprindelige forløb.

På moderne kort har bækken og søen navnet "Fønstrup". Navnet er
oprindelig "Følstup" efter den gård, der lå lige på den anden side af
Nødebovej. Da stisystemet til parforcejagten blev udlagt i 1680´erne, kom
Skelvej netop til at gå gennem huset. Spændende ved denne gård er det i
øvrigt, at det vides, at gården i gammel tid havde et fangetårn!
Hovedvandvejen for bækken kommer fra Odderdamsengene med opland, det
er det åbne område der kan ses fra Fredensborgvejen. At det er en gammel
vandvej vidner en tussegammel stenkiste med jernankre om. Den fører
"Indelukkevej" over bækken (se skitse). Kløvespor i disse sten er identiske
med dem, der ses i fundamentet på Frederiksborg slot, så vi må formode, at
det er de samme stenhuggere, der i 1500 tallet har lavet denne bro. Følger vi
nu vandvejen i kanalen, ses en tilslutning af vand fra Rummelborg. Bækken
løber videre under Skelvej, hvor den kobles sammen med afløb fra Store
Fønstrup Dam og videre under Nødebovej til "Odderdammen", hvor der
tilstøder en kanal fra Pederstrup vang. At det er et stort anlægsarbejde ses
ved at følge denne vandvej. Den fortsætter til Skallerød dam, videre til Gyde
dam, Bøndernes tørvemose, lille Gribsø, Vandmosen og frem til sydenden af
Store Grib sø, ved Skelvej.

God tur - cykler bør ikke medbringes!

Med tak for inspiration fra Carsten Carstensen og Svend Løv

Ole

DEL PÅ: